Kali Self Defence- Svartbelte-konsepter

Kali Self Defence- Svartbelte-konsepter

Når du skal opp til svart belte i Kalli Self Defence, burde grunnforståelsen for basic-teknikken nå være på plass.
Frem til svartbelte handler det mer om å samle teknikker, nok til å kunne gjøre dem, men uten å mestre dem.

På svartbeltenivå skal du gjøre teknikkene du har samlet til din egne. Opp til svart belte jobber du med bredde,
nå skal du jobbe i dybde. Det som skiller de gode og de fantastiske er forståelsen og evnen til å utføre på detaljenivå.
"Det ser så lett ut når du gjør det,"

På svarbeltenivå tenker vi mer i konsepter enn teknikker.

Share
Kali Self Defence- Svartbelte-konsepter