Kali Self Defence- Pensum- Grønt

Kali Self Defence- Pensum- Grønt

Til grønt skal det meste av basicen til gult og orange sitte, alt skal være skarpere og med flow.

Utøveren begynner å gjøre basic teknikker med mer fart og presisjon.

Nedtakninger og låser begynner å bli en del av repertoaret.

Forskjellen på 1 & 2 er graden av flyt og skarphet i utførelsen.

Share
Kali Self Defence- Pensum- Grønt