Kali Self Defence- Pensum- Brunt

Kali Self Defence- Pensum- Brunt

Målsetning på bruntbelte-nivå
1. Klar for å instruere begynnere/ avanserte
2. Mestre alle våpen og distanser.
3. Sparring og selvforsvar
4. Delta på instruktørkurs

Brunbeltene må kunne sparre med alt.
All basicen skal «smelle» oppfølgingene skal sitte stående, liggende og uansett avstand.
Nå har utøveren mye i «verktøykassen» men under stress holde seg til det som fungere.
Brunt 3 utøver skal nå ha en definert stil på alt den gjør.

Utøveren skal gjøre basic teknikker med fart og presisjon, samtidig kunne finne egne løsninger.
I testen skal utøveren kunne improvisere.
Som brunbelte skal utøveren kunne undervise nybegynner og mellomgruppen.
Det blir satt vekt på å kunne bryte ned teknikkene slik at alle henger med.
Evnen til å lese gruppen og sette elevene sammen på en slik måte at alle får utbytte.
Evnen til å både dra ned de ivrigste og heve de svakeste.

Share
Kali Self Defence- Pensum- Brunt